دوره های جدید مقدماتي ویژه آقایان

 

روزهای زوج ساعت  18:30 تا 20 شروع دوره از چهارشنبه 16 بهمن

روزهای فرد ساعت 18 تا 20 شروع دوره از پنجشنبه 17 بهمن

 ر

جهت رزرو و پیش ثبت نام با ما تماس بگیرید