دوره های آموزش زبان آلمانی برای علاقمندان به تحصیل، کار و مهاجرت  به صورت ترمیک در سطوح مقدماتی و پیشرفته به دو صورت عادی و فشرده برگزار میگردد.

دوره های ترمیک 15 جلسه  90 دقیقه ای  و به صورت معمول سه روز در هفته می باشد.

دوره های فشرده با توجه به زمان بندی متقاضیان قابل تنظیم می باشد.