با توجه به نیاز خانواده ها نسبت به برگزاری دوره های آموزش زبان آلمانی برای کودکان و نوجوانان، موسسه زبان آلمانی نگین با بهره گیری از کارآمد ترین روش های آموزش زبان آلمانی، برای کودکان و نوجوانان، این دوره های آموزشی را، راه اندازی نموده است.
لازم به ذکر است این دوره ها مخصوص کودکان و نوجوانان در رده سنی 8 تا 14 سال برگزار می شود. جهت انجام پیش ثبت نام می توانید از طریق وب سایت آموزشگاه و یا تماس تلفنی اقدام نمایید.