دوره مکالمه ویژه، مخصوص آن دسته از علاقه مندان به یادگیری زبان آلمانی است که مایلند مهارت گفتاری خود را با استفاده از مباحث گرامری تقویت نمایند.
 اغلب افراد دوره های زبان آلمانی را گذرانده اما در برقراری ارتباط و به کار بردن گرامر آن دچار مشکل می شوند. این دوره کاملا متفاوت از کلاس های مکالمه و ترمیک می باشد و تلاش می کند مهارت گفتاری زبان آموز را تقویت کرده و به او در استفاده از جملات گرامری آلمانی توانایی قابل قبولی ارائه دهد.
شایان ذکر است که این دوره مخصوص افرادی است که حداقل در سطح A2 زبان آلمانی باشند.