قوانین
•    زبان آموزان تا قبل از شروع ترم می توانند کل شهریه خود را مسترد نمایند.
•    زبان آموزان می توانند پس از اتمام جلسه اول کلاس با کسر 20% ، شهریه خود را مسترد نمایند.
•    پس از پایان مهلت فوق و شروع کلاسها شهریه به هیچ عنوان مسترد نمیشود.

متقاضیان یادگیری زبان آلمانی می توانند با تماس تلفنی و یا از طریق وبسایت برای ترم مقدماتی پیش ثبت نام نمایند.
متقاضیانی که با زبان آلمانی آشنایی دارند میتوانند به صورت تلفنی وقت برای شرکت در آزمون تعیین سطح بگیرند.
در هر ترم آموزشی، به بالاترین نمره کسب شده در امتحان پایان ترم (با شرط  کسب نمره بالاتر از  80درصد کل آزمون)، مبلغ 10% تخفیف داده میشود.